Q = E² Your quality assurance is our task.

Uw leveranciers beoordelen en beheersen

WIj leren u hoe u uw leveranciers kunt beoordelen, beheersen en verbeteren. Het is essentieel dat uw eigen bedrijfs- en productieprocessen voldoen aan bepaalde kwaliteitsnormen, maar het is natuurlijk net zo belangrijk dat uw leveranciers kwaliteit leveren.

Om uw leveranciers te kunnen beoordelen en beheersen, biedt G&P Quality Management u training en coaching aan voor methodiek van leverancierbeheersing. Het hoofddoel van een degelijk onderbouwd Supply Chain managementproces is streven naar continue verbetering van de toegeleverde goederen en diensten.

Leveranciers beoordelen en beheersen via PDCA

Om potentieel nieuwe leveranciers te assessen en de bestaande te beheersen en te verbeteren, baseren we ons eveneens op het PDCA (of DMAIC) principe. PDCA is een kwaliteitsmanagementtool en staat voor Plan, Do, Check en Act.

Begin met een gestructureerde assessment van nieuwe leveranciers en houd de prestaties van de bestaande continu in de gaten:

  • Plan: wie levert welke onderdelen en wat zijn de doelstellingen op gebied van prijs, leveringen, afkeur, reactietijd, ontwikkelingscapaciteiten, warranty-verantwoordelijkheid …
  • Do: leveringen opvolgen en prestaties (KPI’s) documenteren
  • Check: prestaties (KPI’s) evalueren
  • Act: actie nemen ter correctie en ter preventie

Aanverwante trainingen en projecten

Aansluitend bij deze training helpen wij u ook met Shop Floor Assessment en/of Risicoanalyse van bestaande en nieuwe leveranciers. Om een productieproces te beoordelen op effectiviteit en efficiëntie focussen wij op zichtbare bewijzen van de toepassing van Quality System Basics.  Aansluitend kunnen wij een correctief actieplan voorstellen en meewerken aan de volledige of gedeeltelijke realisatie of opvolging ervan.

Vraag het ons

Uw leveranciers beoordelen begint bij G&P Quality Management! Aarzel niet om ons te contacteren voor meer informatie of een afspraak. U kunt bouwen op onze jarenlange ervaring in leverancierbeheersing.