Q = E² Your quality assurance is our task.

ISO training 9001

WIj leren u kwaliteitsmanagementsystemen invoeren in uw bedrijf volgens ISO 9001. Om wereldwijd kwaliteitsmanagementsystemen te kunnen vergelijken, formuleerde de International Organization for Standardization (ISO) een aantal algemene normen. ISO 9001 bevat de basisbeginselen van kwaliteitsmanagementsystemen voor bedrijven die kwalitatieve producten of services willen leveren op maat van de klant. De ISO training van G&P Quality Management leert u alles over kwaliteitssystemen en de manier waarop u deze implementeert in uw bedrijf.

De pijlers van ISO 9001

Het einddoel van elk kwaliteitsmanagementsysteem (QMS) is te streven naar continue verbetering. ISO 9001 steunt daarvoor op 2 pijlers die altijd en overal in het bedrijf dienen toegepast te worden: een procesmatige aanpak en toepassing van het PDCA (DMAIC) principe. Bij een ISO training wordt ook alles uitgelegd over de 6 verplichte algemene procedures voor elk bedrijf:
 

 1. Control of documents
  Documenteer wat er moet gebeuren en houd de documenten up-to-date.
   
 2. Control of records
  Verzamel data om te bewijzen dat uw producten of diensten voldoen aan de interne en externe klanteneisen.
   
 3. Interne audits
  Controleer op een vooraf geplande manier of het QMS is ingevoerd en gekend, en of het onderhouden en opgevolgd wordt.
   
 4. Control of nonconforming product or service
  Producten of diensten die niet voldoen, mogen de klant niet bereiken.
   
 5. Corrective action
  De oorzaken van fouten en NOK producten of diensten moeten geëlimineerd worden, zodat de fout niet meer gemaakt kan worden.
   
 6. Preventive action
  Tijdens de ISO training leert u hoe u ervoor kunt zorgen dat de oorzaken voor fouten en NOK producten of diensten niet (meer) kunnen optreden.
   

Win-winsituatie

Na deze training zullen uw werknemers ISO niet meer zien als een last en extra werk, maar als een leidraad om dagelijks prima te presteren en om te blijven zoeken naar verbetering. En dat leidt weer tot tevredener personeel en grotere bedrijfswinst. Wilt u meer weten over de ISO training of andere trainingen? Aarzel dan niet om ons te contacteren.