Q = E² Your quality assurance is our task.

FMEA's & Risk Reduction

Een Failure Mode en Effect Analyse documenteert op een gestructureerde manier:

 • wat er in elke processtap verkeerd kan gedaan worden
 • severity (ernst): wat de mogelijke gevolgen (effecten) van die fouten kunnen zijn, de mogelijke oorzaken van die fouten en hoe dikwijls die oorzaken optreden (occurrence of optreden)
 • preventie: de preventiesystemen om de fout niet te maken
 • detectie: op welke manier de fouten en/of de oorzaken ontdekt worden en hoe effectief de controles zijn
   
RPN: Risk Priority Number = SxOxD
Door een score (1 tot 10 punten) te geven aan de ernst van de fout (S), aan de frequentie van optreden (O) en aan de kans op detectie (D), kan een objectieve rangschikking van de risico's in het proces opgemaakt worden. Hoe hoger deze scores, hoe hoger het risico.
 
Belangrijkste voordelen van een FMEA
 
 • de RPN-waarde is een uitstekende leidraad om de prioriteiten te bepalen voor investeringen en verbeteringen
 • een levende en actuele FMEA bundelt alle ervaringen en kennis van de processen (lessons learned)
 • een FMEA is een uitstekend middel voor interne trainingen en opleidingen
 • een FMEA is een gedetailleerde informatiebron voor Problemsolving oefeningen
 • FMEA opstellen en onderhouden vraagt teamwerk en bevordert dus de interne communicatie